Biela pastelka 2014

24. september je hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. 13. ročník zbierky na podporu nevidiacich a  slabozrakých bude prebiehať vo viac než 200 slovenských mestách a obciach, v ktorých stretnete dobrovoľníkov Bielej pastelky. Váš príspevok do zapečatenej pokladničky odmenia spinkou v tvare pastelky. Pripnite si ju a prejavte tak podporu nevidiacim a slabozrakým. Ďakujeme.

Aj vďaka vášmu príspevku môžeme zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Pomáhame im napríklad týmto spôsobom:

  • organizujeme pre nich kurzy práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom,
  • učíme nevidiacich čítať a písať Braillovo písmo,
  • poskytujeme kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou,
  • realizujeme preventívne programy pre deti v materských školách,
  • učíme zrakovo postihnutých sebaobslužným činnostiam – varenie, upratovanie, osobná hygiena,
  • organizujeme kultúrne a športové aktivity, tvorivé dielne.

V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach budú mať 24. septembra návštevníci infostánkov Bielej pastelky špeciálnu možnosť nechať si bezplatne vyšetriť očné pozadie. Včas tak zistíte, či vás neohrozuje vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá je najčastejšou príčinou straty zraku vo vyššom veku. Včasným odhalením sa však slepote dá predísť. Informačné stánky v Prešove, Poprade, Trnave, Nitre a Humennom budú praktickými ukážkami informovať verejnosť o živote ľudí so zrakovým postihnutím.

Koncert Bielej pastelky sa začína 24. septembra o 15.00 h na Námestí SNP v Bratislave. Celodenné podujatie hlavného zbierkového dňa však môžete navštíviť už od 10.00 h.

Zbierka sa koná pod záštitou herca Mariána Geišberga.

Biela pastelka dosiahla v nedávnom hodnotení na webovom portáli www.verejnezbierky.sk výborný výsledok, keď ju nezávislí odborníci z tretieho sektora zaradili medzi najdôveryhodnejšie zbierky na Slovensku.

 

Celoročná verejná zbierka Biela pastelka trvá do 31. decembra 2014. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2014-020888.

Rozhodnutie o registrácii Bielej pastelky si môžete pozrieť na tomto odkaze.