Biela Pastelka vám ďakuje

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a akoukoľvek formou podporili verejnú zbierku Biela pastelka v roku 2013. Celkový hrubý výnos zbierky za minulý rok predstavuje sumu 87 912,91 eura. Aj vďaka vám, podporovateľom Bielej pastelky, môžeme naďalej pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom napríklad týmto spôsobom:

  • organizovať pre nich kurzy práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom,
  • učiť nevidiacich čítať a písať Braillovo písmo,
  • poskytovať kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou,
  • realizovať preventívne programy pre deti v materských školách,
  • vycvičiť vodiacich psov - spoľahlivých pomocníkov pre nevidiacich,
  • organizovať kultúrne a športové aktivity, tvorivé dielne.

Veríme, že zbierku Biela pastelka podporíte i v roku 2014. Už teraz pracujeme na jej príprave. Po získaní povolenia od Ministerstva vnútra SR chceme s bielymi pastelkami opäť vykročiť medzi ľudí počas hlavného zbierkového dňa v stredu 24. septembra 2014. Tešíme sa na vás.