Biela pastelka vám ďakuje

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a akoukoľvek formou podporili verejnú zbierku Biela pastelka 2015. Zbierka dosiahla svoj historicky najvyšší výnos vyzbieraný počas hlavných zbierkových dní. V piatok 25. a sobotu 26. septembra sa v uliciach viac ako 350 miest a obcí podarilo vyzbierať 102 200,68 €. V predchádzajúcom roku dobrovoľníci vyzbierali 92 442,47 €.

Aj vďaka vám, podporovateľom Bielej pastelky, môžeme naďalej pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom napríklad týmto spôsobom:

  • organizujeme pre nich kurzy práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo zväčšovacím softvérom,
  • učíme nevidiacich čítať a písať Braillovo písmo,
  • poskytujeme kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou,
  • realizujeme preventívne programy pre deti v materských školách,
  • učíme zrakovo postihnutých sebaobslužným činnostiam – varenie, upratovanie, osobná hygiena,
  • organizujeme kultúrne a športové aktivity, tvorivé dielne.

Ambasádorom zbierky v roku 2015 je slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš. Tradičným podporovateľom a hlasom Bielej pastelky je herec Marián Geišberg.

Verejná zbierka Biela pastelka trvá až do 31. decembra 2015. Stále do nej možno prispieť zaslaním SMS správy s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 alebo vkladom na účet zbierky číslo 4030016204/3100. Prehľad ďalších darovacích nástrojov sa nachádza v sekcii Ako môžete prispieť.

 

Biela pastelka 2015 je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2015-016735.

Rozhodnutie o registrácii Bielej pastelky 2015 si môžete pozrieť na tomto odkaze, formát pdf, 283kB